Praktické rady pri preklade aneb čo som pochytila v škole

Preklad je ťažký oriešok. Najhoršie na tom je, že to tak vôbec nevyzerá. Myslíte si, že keď rozumiete textu vo východiskovom jazyku (termín z hodiny translatológie, jéj), budete schopní preniesť ho do toho nášho. A vy toho aj schopní ste, no text by pochopili možno tak ľudia, ktorý východiskový jazyk ovládajú rovnako dobre ako vy.

Príde totiž prvá veta a vy na ňu pozeráte ako vyoraná myš. Každý jazyk je totiž iný. Má inú syntax, morfológiu a slovnú zásobu. Kmene v Afrike môžu mať milión päťsto pomenovaní pre leva, zatiaľ čo my len jedno. To bol trošku prehnaný príklad, ale myslím, že sa mu dalo porozumieť. Jazyky sa od seba líšia, niektoré viac, niektoré menej a je na nás, aby sme do toho nášho dokázali preniesť najskôr význam, až potom slová. Hlavne tak, aby to v slovenčine znelo prirodzene.

Čítať ďalej

Na čo nás čítanie kníh nepripraví

Čítanie knižiek je krásna záľuba, ktorá je všeobecne vnímaná ako užitočné trávenie času. Knihy nás vzdelávajú, obohacujú a dávajú nám vzrast v rôznych oblastiach života.

Niekedy mi však mysľou prebehne niečo v zmysle „moje nervy, tak takto to chodí v normálnom svete“ a skončila som. Knižky teda namiesto svojho obohacujúceho charakteru môžu pôsobiť i presný opak a poviem vám, pri ktorých situáciách som si to všimla ja.

Tieto „bodíky“ nemusia platiť pre všetkých, je to samozrejme môj subjektívny názor. Ta še nerozhorčujte, možno som len divný introvert. (je to naozaj pravdepodobnejšie ako čokoľvek iné)

Čítať ďalej