Praktické rady pri preklade aneb čo som pochytila v škole

Preklad je ťažký oriešok. Najhoršie na tom je, že to tak vôbec nevyzerá. Myslíte si, že keď rozumiete textu vo východiskovom jazyku (termín z hodiny translatológie, jéj), budete schopní preniesť ho do toho nášho. A vy toho aj schopní ste, no text by pochopili možno tak ľudia, ktorý východiskový jazyk ovládajú rovnako dobre ako vy.

Príde totiž prvá veta a vy na ňu pozeráte ako vyoraná myš. Každý jazyk je totiž iný. Má inú syntax, morfológiu a slovnú zásobu. Kmene v Afrike môžu mať milión päťsto pomenovaní pre leva, zatiaľ čo my len jedno. To bol trošku prehnaný príklad, ale myslím, že sa mu dalo porozumieť. Jazyky sa od seba líšia, niektoré viac, niektoré menej a je na nás, aby sme do toho nášho dokázali preniesť najskôr význam, až potom slová. Hlavne tak, aby to v slovenčine znelo prirodzene.

Čítať ďalej

Advertisement

Zákulisie umeleckého prekladu

Umelecký preklad je všeobecne asi najobľúbenejší typ prekladu, pri ktorom sa prekladateľ nenudí (ba dokonca sa až baví). Je to preklad, kde prekladatelia môžu rozvíjať svoje kreatívne duše, kde nachádzajú toho spisovateľa v sebe a pretvárajú text do nového jazyka. Tiež preklad, ktorý prináša viac problémov ako radosti, je mi to ľúto.

Poďme sa naň pozrieť!

wonderful seal GIF

Čítať ďalej