Hard Times

“There is a wisdom of the head, and… there is a wisdom of the heart.”

Názov: Hard Times/Ťažké časy

Autor: Charles Dickens

Čítať ďalej

Advertisement